Ugdymo planas

 2023-2024 m. m. ugdymo planas (atsisiųsti)

Ugdymo procesas 2023–2024 m. m. pradedamas rugsėjo 1d. ir baigiamas atitinkamai:

Klasės

2023–2024 m. m.

Ugdymo proceso

trukmė savaitėmis/ dienomis

Ugdymo proceso pabaiga

5 - 10 klasės

Birželio 18 d.

37/ 185

11 klasė

Birželio 11 d.

36/180

12 klasė

Gegužės 28 d.

34/ 170

Pusmečių trukmė:

 

Klasė

2023–2024 m. m.

Pirmasis pusmetis

5-12

Rugsėjo 1 d. – sausio 19 d.

Antrasis pusmetis

5-10

Sausio 22 d. – birželio 18 d.

Antrasis pusmetis

11

Sausio 22 d. – birželio 11 d.

Antrasis pusmetis

12

Sausio 22 d. – gegužės 28 d.

Fondas

fondasbites

Fondas bitės
Gabių mokinių paramos fondas „Bitės“
 

Vyturys

v logo page 001
 
Vyturys Elektronines knygos
 

NŠA

Nacionalinė švietimo agentūra

Nacionalinė švietimo agentūra

Tamo

tamo1

Elektroninis dienynas 

Emokykla

 

emokykla logo

Kauno rajono savivaldybė

savivaldybe

Mykolo Romerio universiteto informacijos ištekliai

 

atsisiųsti

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerija

smm

 

Globos centrai 

vaikai yra vaikai baneris300x600 desktop

Kauno r. Raudondvario gimnazija