Kauno r. Raudondvario gimnazija

MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS, PRIORITETAI

Misija

Teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, kuris leistų tobulinti savo gebėjimus, siekti savarankiškumo, tapti visaverčiu demokratinės visuomenės nariu ir užtikrinti aktyvų dalyvavimą socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime.

Vizija

Kauno r. Raudondvario gimnazija – sumani gimnazija, jungianti kūrybiškai besimokančią bendruomenę aktyviai ir sėkmingai veiklai.

Sumanios gimnazijos bendruomenės vertybės:

  • Atvirumas kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms.
  • Kūrybingumas generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant kaip naujas galimybes sėkmei kurti.
  • Atsakomybė už savo veiksmus, moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, kraštu, šalimi.

Prioritetai:

  • Kokybiško ir darnaus ugdymo(si) proceso užtikrinimas.
  • Konstruktyviai sąveikaujančios bendruomenės kūrimas.
  • Gimnazijos edukacinių veiklų ir ugdymo aplinkų modernizavimas.

Fondas

fondasbites

Fondas bitės
Gabių mokinių paramos fondas „Bitės“
 

Vyturys

v logo page 001
Vyturys Elektronines knygos

Tamo

Naudojames TAMO

Elektroninis dienynas 

Emokykla

 

emokykla logo

Kauno rajono savivaldybė

savivaldybe

Mykolo Romerio universiteto informacijos ištekliai

 

Švietimo ir mokslo ministerija

smm

Free Joomla! templates by Engine Templates