MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS, PRIORITETAI

Misija

Teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, kuris leistų tobulinti savo gebėjimus, siekti savarankiškumo, tapti visaverčiu demokratinės visuomenės nariu ir užtikrinti aktyvų dalyvavimą socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime.

Vizija

Kauno r. Raudondvario gimnazija – sumani gimnazija, jungianti kūrybiškai besimokančią bendruomenę aktyviai ir sėkmingai veiklai.

Sumanios gimnazijos bendruomenės vertybės:

  • Atvirumas kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms.
  • Kūrybingumas generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant kaip naujas galimybes sėkmei kurti.
  • Atsakomybė už savo veiksmus, moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, kraštu, šalimi.

Prioritetai:

  • Kokybiško ir darnaus ugdymo(si) proceso užtikrinimas.
  • Konstruktyviai sąveikaujančios bendruomenės kūrimas.
  • Gimnazijos edukacinių veiklų ir ugdymo aplinkų modernizavimas.

Fondas

fondasbites

Fondas bitės
Gabių mokinių paramos fondas „Bitės“
 

Vyturys

v logo page 001
 
Vyturys Elektronines knygos
 

NŠA

Nacionalinė švietimo agentūra

Nacionalinė švietimo agentūra

Tamo

tamo1

Elektroninis dienynas 

Emokykla

 

emokykla logo

Kauno rajono savivaldybė

savivaldybe

Mykolo Romerio universiteto informacijos ištekliai

 

atsisiųsti

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerija

smm

 

Globos centrai 

vaikai yra vaikai baneris300x600 desktop

Kauno r. Raudondvario gimnazija