Mokytojai

KAUNO R. RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

 

 Adomavičius Arvydas - Technologijos

 Bakanienė Julė - Anglų kalba

 Baužytė Orinta - Chemija

 Bernotienė Viktorija - Anglų kalba

 Blebaitė Regina - Fizika

 Bulotienė Kolomba - Chemija

 Burneikienė Odeta - Ekonomika

 Čepienė Jolita - Informacinės technologijos

 Čeplevičius Aidas - Informacinės technologijos, matematika

 Čibiras Romualdas - Matematika

 Ciegienė Dalė - Anglų kalba

 Daugėla Gintaras - Fizinis ugdymas

 Fedaravičius Mykolas - Istorija

 Grucė Laima - Lietuvių kalba

 Jurgutienė Vitalija - Geografija

 Juškienė Loreta - Rusų kalba

 Kačergienė Dalia - Vokiečių kalba

 Kasparavičienė Laimutė - Fizika

 Kijauskienė Ramunė - Biologija

 Klinavičienė Vilma - Fizinis ugdymas

 Knyzelienė Ilona - Matematika

 Koževnikovienė Apolionija – Lietuvių kalba

 Kryžienė Lina - Anglų kalba

 Kubilienė Aida - Lietuvių kalba

 Labuckienė Jūratė - Istorija

 Mačiulytė Daiva - Dorinis ugdymas (Etika)

 Mačiulaitienė Simona - Matematika

 Meilūnaitė Greta - Geografija, Istorija

 Meškauskienė Lina - Matematika

 Mickevičienė Jūratė - Fizinis ugdymas

 Mikalauskienė Simona - Anglų kalba

 Naujokienė Daina - Matematika

 Navickas Algirdas - Istorija

 Nekrošius Vaidas - Fizinis ugdymas

 Orantienė Zita - Lietuvių kalba

 Patinskas Ramūnas - Dorinis ugdymas (Tikyba)

 Pikelienė Asta - Anglų kalba

 Pranskūnas Ramūnas - Dailė

 Rakauskienė Edita - Anglų kalba

 Sasnauskienė Daiva - Technologijos, dailė

 Skrodenė Solveiga - Technologijos

 Stankevičius Rimantas – Neformalus ugdymas (kulkinis šaudymas)

 Šidlauskienė Albina - Lietuvių kalba

 Šteinkortas Simonas - Fizinis ugdymas

 Turkuvienė Jovita - Biologija

 Urniežienė Vaida - Lietuvių kalba

 Vaitkienė Daiva - Fizika

 Vasikauskienė Asta - Lietuvių kalba

 Večkienė Jolita - Lietuvių kalba

 Velžienė Jolita - Lietuvių kalba

 Vinciūnienė Albina - Rusų kalba

 Vitkevičienė Rasa - Informacines technologijos

 Žekonienė Lina - Lietuvių kalba

 Žemaitaitienė Raimonda - Istorija

Fondas

fondasbites

Fondas bitės
Gabių mokinių paramos fondas „Bitės“
 

Vyturys

v logo page 001
 
Vyturys Elektronines knygos
 

NŠA

Nacionalinė švietimo agentūra

Nacionalinė švietimo agentūra

Tamo

tamo1

Elektroninis dienynas 

Emokykla

 

emokykla logo

Kauno rajono savivaldybė

savivaldybe

Mykolo Romerio universiteto informacijos ištekliai

 

atsisiųsti

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerija

smm

 

Globos centrai 

vaikai yra vaikai baneris300x600 desktop

Kauno r. Raudondvario gimnazija